Mr-Hà Ngọc Thống

-Ủy viên ban chấp hành hiệp hội giấy Việt Nam

-Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu

-Tổng giám đốc Nhà máy giấy và bao bì Tân Long